EHBO Medemblik kan eerste hulp verlenen tijdens uw evenement. Hiervoor zetten wij leden in die zich vrijwillig aanmelden. Neem tijdig contact met ons op om de leden de kans te geven zich aan te melden.
Om de hulpverlening op maat aan te kunnen bieden, hebben wij informatie nodig over de aard, de omvang en tijdsduur van het evenement.

Zowel voor commerciële als niet-commerciële evenementen hanteren wij scherpe tarieven.

EHBO Medemblik conformeert zich aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat we, omdat we situatierapporten maken, persoonsgegevens bewerken. Daarvoor vragen we expliciet toestemming. We hanteren een deugdelijke administratie die conform de eisen van de wet is opgesteld. 

Tevens volgen wij de Veldnorm Evenementzorg. Hierin staan eisen voor de evenementenzorgverlener en de evenementorganisatie. Meer informatie over de vastgestelde veldnorm, zie:

Veldnorm evenementenzorg

EHBO Medemblik levert gediplomeerde EHBO-ers die competenties bezitten om categorie 1; basis eerste hulp te verlenen.

Waar nodig zetten we daarnaast EHBO-ers in met het aanvullende diploma EHBDD: Eerste Hulp bij Drank & Drugs ongevallen.

Bij onze dienstverlening hoort dat we materialen bij ons hebben om de eerste hulp te verlenen: AED, wondverbandmiddelen, koel/warm-middelen enzovoort. 

Om onze dienstverlening te kunnen leveren, is het nodig dat de EHBO-ers kunnen rekenen op voorzieningen als een stromend water, tafel, stoelen, eten en drinken. 

Wanneer het evenement onverhoopt niet doorgaat, gelden de volgende voorwaarden:

  • > 48 uur voor aanvang van het evenement afmelden, dan worden geen kosten doorberekend.
  • < 48 uur voor aanvang van het evenement afmelden, dan rekenen we 50% van de geoffreerde uren. De materiaalkosten worden niet doorberekend. 
    De EHBO’ers hebben de tijd vrijgehouden en EHBO Medemblik heeft kosten gemaakt om het evenement voor te bereiden.
  • < 24 uur voor aanvang van het evenement afmelden, dan rekenen we 75% van de geoffreerde uren. De materiaalkosten worden niet doorberekend. 
    De EHBO’ers hebben de tijd vrijgehouden en EHBO Medemblik heeft kosten gemaakt om het evenement voor te bereiden.
  • Afgelasting op de dag van het evenement, dan rekenen we 100% van de geoffreerde uren. 

Uw aanvraag kunt u doen op de volgende pagina: Aanvraag hulpverlening