Een diploma ‘Eerste Hulp Verlener’ is 2 jaar geldig. Gedurende deze 2 jaar moet u blijven aantonen dat u competent bent. Hiertoe organiseert onze vereniging jaarlijks in de maanden september t/m april een flink aantal avonden waarin de diverse onderwerpen van de eerste hulpverlening goed worden getraind en verdiept. U bent niet verplicht om deze avonden te bezoeken om uw vaardigheden op peil te houden. U moet ons echter wel laten zien dat u de vaardigheden nog bezit. Dat kan dus op deze oefenavonden. Volgt u deze avonden niet, dan nodigen wij u aan het eind van het seizoen uit voor een toetsavond. Deze toetsavond lijkt op het examen.

Aanmelden

U kunt u aanmelden als lid van onze vereniging door bijgevoegd aanmeldingsformulier in te vullen en op te sturen naar: KNV EHBO afdeling Medemblik, Burg. Schoutsenstraat 12, 1671 EC Medemblik. Betaling van de contributie geschiedt door middel van een factuur € 40,- over te maken op rekeningnummer NL79 RABO 01324.98.596 t.n.v. EHBO vereniging afd. Medemblik.