Voor de herhalingslessen zijn we te gast bij:

O.B.S. De Meridiaan
Schuitevoerderslaan 18
1671 JZ Medemblik

De herhalingslessen zijn van 19.30 u tot 21.30 u

Graag vooraf aanmelden bij de secretaris

Programma EHBO Medemblik 2023 – 2024                            

Datum Programma
Ma 11 september
Do 28 september

BIJ BEWUSTZIJN EN EEN NORMALE ADEMHALING
Mogelijk wervelletsel (auto/motor)
Zwachtelen (hand, pols, enkel)
Brandwonden
Gezondheidsklachten na duiken
 
Ma 9 oktober
Do 26 oktober

DIVERSE COMPETENTIES EN KENNIS

Ma 13 november
Do 23 november

REANIMATIE (BLS+PBLS)
Benaderen slachtoffer (controle ademhaling en bewustzijn)
Van buik naar rug draaien
Zijligging
Snel kantelen
Scenario training
Ma 4 december
Do 14 december

LETSELS MET GEVOLGEN VOOR DE ADEMHALING
Inwendige luchtwegbelemmering (wel/niet effectief hoesten)
Ernstige verslikking zuigeling
Bewustzijnsverlies bij een luchtwegbelemmering
Mondinspect en leegmaken mond
Inademen schadelijke gassen of dampen
Borstletsel 
Ma 8 januari
Do 25 januari

LETSELS MET GEVOLGEN VOOR HET BEWUSTZIJN
Elektriciteitsletsel (laag en hoogspanning)
Ernstige onderkoeling
Hitteberoerte  
Ma 12 februari
Do 22 februari

ZIEKTEN MET GEVOLGEN VOOR HET BEWUSTZIJN
Epilepsie
Koortsstuip
Hersenvliesontsteking
Diabetes
Beroerte
Flauwte  
Ma 11 maart
Do 28 maart

REANIMATIE
Zie november
Ma 8 april
Do 25 april

LETSELS AAN ARMEN EN BENEN
Open en gelsoten botbreuk
Ontwrichting
Kneuzing of verstuiking
Spierletsel  
 


Impressie van een herhalingsles