De vereniging

De EHBO vereniging Medemblik is in 1970 opgericht en bestaat op het ogenblik uit ongeveer 40 leden. De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO.

De belangrijkste activiteiten van de vereniging zijn:

  • opleiden van nieuwe EHBO’ers. Jaarlijks is er een opleiding voor nieuwe EHBO’ers. Na het halen van het examen krijgt men het officieel erkende EHBO diploma van het Oranje Kruis.
  • EHBO niveau van leden verbeteren. Leden met een EHBO diploma kunnen maandelijks de herhalingsavonden bijwonen. Op deze avonden wordt bestaande kennis opgefrist en nieuwe kennis gedeeld.
  • verlenen van hulp aan evenementen. De vereniging ondersteunt (lokale) evenementen met het verlenen van EHBO en EHBDD (een aantal leden heeft het aanvullende diploma Drank&Drugs).
    Uw aanvraag doet u op de volgende pagina: Aanvraag hulpverlening.