EHBO vereniging Medemblik is opgericht in 1970.

We zijn een kleine vereniging die midden in de samenleving wil staan.

De belangrijkste activiteiten van de vereniging zijn:

  • Het opleiden van nieuwe EHBO’ers. Jaarlijks vindt er een opleiding plaats om het EHBO diploma te behalen. Meer informatie hierover vindt je op de pagina ‘Opleidingen’. Na het behalen van het examen krijgt men het officieel erkende EHBO diploma van het Oranje Kruis.
  • Eerste hulpverlening op niveau houden en brengen. Hiervoor organiseert de vereniging jaarlijks van september tot en met april maandelijks twee herhalingslessen. Leden die het EHBO al hebben kunnen deze herhalingslessen bijwonen. Op deze avonden wordt bestaande kennis opgefrist en nieuwe kennis gedeeld.
  • Het verlenen van eerste hulp bij evenementen in onze eigen gemeenschap en directe omgeving. De vereniging ondersteunt (lokale) evenementen met het verlenen van EHBO.
    Het aanvragen van ondersteuning door onze EHBOers kan op de volgende: Aanvraag hulpverlening.